Ghế sofa cappuccino nâu

Liên hệ

  • Chiều cao: xấp xỉ 87 cm
  • Diện tích nằm: xấp xỉ 197 x 115 cm
  • Kích thước điều chỉnh: xấp xỉ 228 x 147 cm